Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012


NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ VIẾT THU HOẠCH CỦA SINH VIÊN TRONG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN
ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013
(Kèm theo Kế hoạch số: 84/2012/KH-ĐHKT của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)
Cả lớp nôp bài về LT  hạn cuối ngày thứ 2 (15/10/2012)
1.    Anh (chị) nhận thức thế nào về hành động sai trái của Trung Quốc khi thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam?
2.    Các tệ nạn xã hội nào có thể ảnh hưởng đến sinh viên trường ta và biện pháp phòng chống? Anh (chị) có băn khoăn, thắc mắc gì sau khi nghe báo cáo các quy chế, quy định về đào tạo? Anh (chị) có đề xuất gì với khoa và Nhà trường để giúp sinh viên học tập và rèn luyện tốt?
3.    Anh (chị) có đề xuất gì với Nhà trường trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên như: chế độ giảm học phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chế độ khen thưởng đối với sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện?
4.    Nhận xét và đề xuất của anh (chị) về công tác Đoàn Thanh niên và các hoạt động văn, thể, mỹ của Nhà trường?
Ghi chú: Các khoa photo coppy nội dung thảo luận và viết thu hoạch này gửi các GVCN để hướng dẫn sinh viên thảo luận và viết thu hoạch.

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét